در حال نمایش 2 نتیجه

bitcoin
Bitcoin (BTC) 38,724,433,460.00
38,724,433,460 ریال
ethereum
Ethereum (ETH) 2,025,544,790.40
2,025,544,791 ریال
tether
Tether (USDT) 578,780.00
578,780 ریال
bnb
BNB (BNB) 343,864,773.60
343,864,774 ریال
solana
Solana (SOL) 99,897,428.00
99,897,428 ریال
staked-ether
Lido Staked Ether (STETH) 2,024,682,408.20
2,024,682,409 ریال
usd-coin
USDC (USDC) 578,780.00
578,780 ریال
xrp
XRP (XRP) 337,181.60
337,182 ریال
dogecoin
Dogecoin (DOGE) 76,330.66
76,331 ریال
the-open-network
Toncoin (TON) 4,138,277.00
4,138,277 ریال